Dịch Vụ

Cá Rô Phi Đường Nghiệp

Cá Rô Phi Đường Nghiệp

Bán cá rô phi Đường Nghiệp uy tín và suất hàng triệu con/năm. Cá rô phi Đường Nghiệp dày mình, mau lớn năng suất cao
Cá Lăng

Cá Lăng

Bán cá lăng giống uy tín suất ra thị trường hàng triệu con/năm. Cá lăng là loài nuôi giá trị kinh tế cao
Cá Chép Lai V1

Cá Chép Lai V1

Cá chép giống chuẩn nuôi 5 tháng đạt trung bình 1.5kg - 2.5kg. Cá chép lai V1 chất lượng tốt nhất thị trường
Cá Trắm Cỏ

Cá Trắm Cỏ

Cá trắm cỏ được nuôi khá phổ biến. Nuôi chúng sau 1 năm có thể đạt từ 0,8-1,2kg/con. Nuôi 2 năm đạt từ 1,5-2,5kg/con hoặc cao...