Trung Tâm Sản Xuất Cá Giống Công Nghệ Cao Thái Sơn

Nuôi trồng thủy sản sinh kế bền vững cho người nông dân

Lãnh đạo THAISONFISH tham gia phóng sự chuyên đề Nuôi trồng thủy sản sinh kế bền vững cho người nông dân của chương trình " Chuyện nhà nông " của Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh Bắc Ninh.

HTX Thủy Sản Thái Sơn ( ThaisonFish) đơn vị luôn áp dụng khoa học công nghệ mới nhất vào hoạt động sản xuất cá giống đặc biệt là CÁ CHÉP LAI V1.

Mục tiêu mang đến cho bà con trên toàn quốc CÁ GIỐNG: Chất lượng - Khỏe mạnh - Tăng trọng tốt

Bài viết liên quan