Tags: ca chep

Cá Chép Lai V1

Cá Chép Lai V1

Cá chép giống chuẩn nuôi 5 tháng đạt trung bình 1.5kg - 2.5kg. Cá chép lai V1 chất lượng tốt nhất thị trường