Trung Tâm Sản Xuất Cá Giống Công Nghệ Cao Thái Sơn

Cách nuôi cá Diêu Hồng?

4/ Chăm sóc quản lí

Bón phân gây màu (tạo thức ăn tự nhiên cho cá).

+ Phân chuồng ủ kĩ với 2 % vôi bột bón 20-30 kg/100m2/tuần.

+ Phân xanh: 20-25kg/100m2/tuần.

+ Phân vô cơ: Bón bổ sung có tác dụng gây màu nước nhanh, sử dụng khi ao chậm lên màu.

- Lượng: 0,4kg đạm + 0,2kg lân/100m

Tags:

Bài viết liên quan